internet
đúng như nó phải trở thành

RIÊNG TƯ. BẢO MẬT. TỰ DO.

DIỄN ĐÀNXEM VIDEO

Mạng dữ liệu tự động đầu tiên trên thế giới

ALPHA 2 ĐÃ HOÀN THÀNH
THỬ NGAY

What is SAFE Network?

SAFE (Secure Access For Everyone – Truy Cập An toàn cho Tất Cả) Network là một hệ thống công nghệ hạ tầng mạng P2P phân tán (decentralized P2P network) hoàn toàn thay thế sự phụ thuộc vào các máy chủ bằng tài nguyên máy tính dư thừa của người sử dụng mạng.

Cảm hứng cho SAFE Network đã được tìm thấy thông qua nghiên cứu và những quan sát từ thiên nhiên và cấu trúc xã hội của các đàn kiến. Các nghiên cứu này đã mang lại những giải pháp đơn giản nhưng sâu sắc cho các vấn đề phức tạp về mạng được tích hợp vào trong cốt lõi của SAFE Network, cho phép mạng được nhanh chóng, an toàn, có khả năng mở rộng và hiệu quả cao.

Safe Network Logo
Safe Network Logo

What is SAFE Network?


SAFE (Secure Access For Everyone) Network là một hệ thống công nghệ hạ tầng P2P được phân quyền hoàn toàn thay thế sự phụ thuộc vào các máy chủ bằng tài nguyên máy tính dư thừa của người sử dụng mạng.

Cảm hứng cho SAFE Network đã được tìm thấy thông qua nghiên cứu và những quan sát từ thiên nhiên và cấu trúc xã hội của các đàn kiến. Các nghiên cứu này đã mang lại những giải pháp đơn giản nhưng sâu sắc cho các vấn đề phức tạp về mạng được tích hợp vào trong cốt lõi của SAFE Network, cho phép mạng được nhanh chóng, an toàn, có khả năng mở rộng và hiệu quả cao.

TÍNH NĂNG CỦA SAFE NETWORK


SAFE (Secure Access For Everyone) Network được cấu thành từ không gian ổ cứng không sử dụng, cùng sức mạnh xử lý và kết nối dữ liệu của người dùng. Nó cung cấp một mức độ bảo mật và sự riêng tư không hiện có trên Internet hiện tại và lật ngược thế cờ của các công ty, đưa người dùng kiểm soát dữ liệu của họ thay vì phải đặt niềm tin vào các tổ chức. Một số tính năng làm cho điều này trở thành hiện thực:

ĐĂNG NHẬP VÀ ĐẢM BẢO DỮ LIỆU KHÔNG BỊ CAN THIỆP

ĐĂNG NHẬP VÀ ĐẢM BẢO DỮ LIỆU KHÔNG BỊ CAN THIỆP

Không cần phải cung cấp mật khẩu của bạn cho bất cứ ai, hoặc yêu cầu sự cho phép của bên thứ ba để truy cập dữ liệu của bạn. Thông tin hay quyền truy cập, đều thuộc về bạn!

DỮ LIỆU LUÔN SẴN SÀNG CÙNG KHẢ NĂNG DỰ TÍNH DƯ THỪA

DỮ LIỆU LUÔN SẴN SÀNG CÙNG KHẢ NĂNG DỰ TÍNH DƯ THỪA

Mạng được lập trình để giữ bản sao của mỗi mẩu dữ liệu mọi lúc. Khi người dùng tắt máy tính, SAFE tạo nhiều bản sao và lưu trữ chúng trên các máy khác, đảm bảo rằng người dùng luôn có quyền truy cập vào các tệp của họ.

MẠNG LƯỚI PHÂN VÙNG CÙNG OPPORTUNISTIC DATA CACHING

MẠNG LƯỚI PHÂN VÙNG CÙNG OPPORTUNISTIC DATA CACHING

Mạng lưới an toàn được phân vùng hoàn toàn, với các tập tin được phân phối và lưu trữ trên toàn thế giới, trên các thiết bị khác nhau. Điều này cho phép mạng dễ dàng chịu được sự tấn công vì không có những điểm yếu trung tâm (central servers).

TỰ ĐỘNG XOÁ BỎ BẢN SAO DƯ THỪA

TỰ ĐỘNG XOÁ BỎ BẢN SAO DƯ THỪA

Khi một tệp được tải lên, những người dùng khác tải lên cùng một tệp sẽ được tự động chuyển tới bản gốc, giới hạn số lượng bản sao và giảm tài nguyên máy tính cần thiết.

CƠ HỘI TÀI CHÍNH CHO CHÍNH BẠN

CƠ HỘI TÀI CHÍNH CHO CHÍNH BẠN

Bằng cách cung cấp tài nguyên máy tính chưa sử dụng của bạn cho SAFE, bạn sẽ được thanh toán bằng một token chuyên biệt của mạng, gọi là safecoin.

ỨNG DỤNG PHÂN QUYỀN

ỨNG DỤNG PHÂN QUYỀN

Hệ sinh thái của SAFE Network đã bắt đầu nở rộ cùng một số ứng dụng thú vị
* đã được các nhà phát triển bên thứ ba xây dựng sử dụng các SAFE API.

Self-Encryption
DỮ LIỆU TỰ MÃ HOÁ, SỬ DỤNG CHÍNH NÓ.


Các tệp được tải lên mạng được chia thành nhiều phần, được mã hóa và
phân phối qua mạng. Quá trình này được gọi là Self-Encryption (Tự Mã Hoá).


Safecoin là một token số. Nó có thể được coi như dầu trong động cơ của SAFE Network, được xây dựng để đảm bảo rằng tất cả người dùng của mạng được bù đắp cho giá trị mà họ cung cấp.

Phân bố toàn cầu mà không có sự can thiệp của con người

Phân bố toàn cầu mà không có sự can thiệp của con người.

Safecoins được phân phối hoàn toàn bằng thuật toán trong SAFE Network. Con người không tham gia vào quá trình này. Sẽ luôn chỉ có 4,3 tỷ đơn vị Safecoin được lưu hành tại một thời điểm và mỗi đơn vị sẽ có nhận dạng (identity) riêng. Safecoins sẽ được tái tạo luân phiên khi người dùng trao đổi chúng cho các dịch vụ mạng để đảm bảo luôn có nguồn cung cho người dùng.

Farming: động lực cho crowd-sourced Internet.

Safecoin được ưu đãi cho người dùng để cung cấp tài nguyên của họ cho SAFE Network. Tài nguyên này là: không gian lưu trữ, CPU, băng thông và thời gian trực tuyến cho phép các đoạn mã hoá dữ liệu mạng được lưu trữ và lấy ra từ máy tính của họ. Quá trình cung cấp tài nguyên và tiếp nhận safecoin đổi lại được gọi là ‘Farming’. Mỗi dữ liệu mạng được mã hóa sẽ lưu trữ trong ‘Vault’ của Farmer, một vị trí quản lý và lưu trữ dữ liệu trên máy tính của Farmer mà họ không thể đọc hoặc truy cập. Mạng lưới an toàn được thiết kế để tự quản lý các tài nguyên này.

Farming
Nền kinh tế dựa vào tài nguyên

Nền kinh tế dựa vào tài nguyên.

Khi dữ liệu mạng được lấy từ máy tính, SAFE Network sẽ thanh toán Safecoin cho người dùng. Khoản thanh toán này không diễn ra mỗi khi dữ liệu được lấy ra, thay vào đó là một cuộc xổ số, nơi Farmer được thưởng ngẫu nhiên. Safecoin được mạng tự động thanh toán vào địa chỉ ví điện tử của người dùng được gắn (mã hoá) với Vault của họ. Số lượng Safecoin mà một người sử dụng có thể kiếm được liên quan trực tiếp đến số lượng tài nguyên họ cung cấp cho mạng và tần suất máy tính của họ có sẵn cho mạng (bật).

Bằng chứng tài nguyên (Proof of resource).

Tài nguyên được cung cấp bởi từng Farmer được liên tục kiểm tra bởi mạng lưới để đảm bảo rằng nó vẫn còn sẵn sàng. SAFE Network thực hiện điều này bằng cách lưu trữ một đoạn dữ liệu ngẫu nhiên. Nếu mạng lưới thấy rằng tài nguyên đã cam kết với mạng không còn tồn tại nữa, nó sẽ làm giảm cấp bậc của Vault do đó làm giảm tiềm năng thu nhập của Vault đó.

Proof of resource
Một thị trường mới

Một thị trường mới.

Safecoins có thể được sử dụng để truy cập và sử dụng ứng dụng mạng, với một phần của ‘thanh toán’ trực tiếp đến nhà phát triển ứng dụng. Safecoins cũng có thể được mua bởi người dùng không muốn, hoặc không thể cung cấp tài nguyên cho mạng. Điều này tạo ra thị trường của người mua và người bán để Farmer có thể bán đồng tiền họ kiếm được đổi lấy loại tiền tệ khác. Các giao dịch này sẽ diễn ra trên một trao đổi, một ứng dụng SAFE Application, hoặc trực tiếp giữa các cá nhân.


bạn muốn trở thành một phần của network?

tham gia ngay diễn đàn

2017 MaidSafe Solutions